Start
Over ons
Doel
Imago
2011 Schoolfeest
't het oog op dialoog

Doel van de Stichting

De stichting heeft ten doel:

  

 • Het ontwikkelen, ondersteunen en initiëren van (interculturele) activiteiten op de gebieden van educatie, cultuur, welzijn, sport, participatie en emancipatie van, voor en door de Marokkaanse en Arabische gemeenschap in de Nederlandse multi-culturele samenleving in het algemeen en in Haarlem in het bijzonder;

 • Het vastleggen van een structuur voor jongeren om hun betrokkenheid bij de (lokale) samenleving te vergroten;

 • Het meewerken aan het aanpakken van de problematiek van jongeren en zorg dragen voor begeleiding, advies en informatie;

 • Het verstrekken van adviezen en informatie;

 • Het bevorderen van vrouwenemancipatie;

 • Het verwerven en beheren van financiële middelen en fondsen ter bereiking van en ter besteding aan de onder a tot en met e omschreven doelstellingen;

 • Hoorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 •   

   

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  

 • Het (doen) organiseren van activiteiten, huiswerkbegeleiding, projecten en thema's;

 • Het (doen) organiseren van workshops, cursussen, symposia, congressen en andere bijeenkomsten;

 • Het scheppen van voorwaarden die de doelstellingen van de stichting kunnen bevorderen;

 • Alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

  

2014 - © Stichting Samen Haarlem

Ontmoeten, Verbinden & Meendoen