Start
Over ons
Doel
Imago
2011 Schoolfeest
't het oog op dialoog

Sport

Eén van de activiteiten waarmee Stichting Samen Haarlem zich bezig wil houden is sport. Sport is het middel om een grote stap te zetten naar het einddoel dat we voor ogen hebben. Namelijk het bestrijden van de problemen die er zich voordoen. In de eerste instantie is voetbal de sport geweest waar we ons op  hebben willen focussen. Tegenwoordig zijn wij met allerlei sportprojecten in de weer, waarvan deze sportprojecten nog hun start moeten gaan krijgen in de praktijk. Denk hierbij aan zwemmen, zelfverdediginglessen,  en last but not least; sport voor vrouwen. Het project 'hardlopen met ouderen' is al van start gegaan. Tientallen ouderen kunnen bij dit project joggen onder begeleiding van een professionele sportbegeleider.


Doordat Haarlem mogelijk onvoldoende faciliteiten biedt met een goede aanpak waar jongeren gebruik van kunnen maken, ontstaan er narigheden. Logischerwijs moet de politie dan vaak optreden tegen dit wangedrag. Daar komt nog eens bij dat jongeren vaak geen goede band met hun ouders hebben. Door middel van het organiseren van voetbaltoernooien kan het samenzijn worden bevorderd. Het is belangrijk dat naar mate de tijd verstrekt, de ouders het initiatief nemen om zich vaker in het belang van hun kind en de onderlinge relatie zich te laten zien/ zich te laten horen. Het is de bedoeling om ouders te betrekken bij onze sportactiviteiten. Dit ter bevordering van de saamhorigheid.


Jongeren kennen vaak geen verantwoordelijkheidsgevoel. Door de jongeren te betrekken bij het organiseren van sportactiviteiten, wordt dit gevoel versterkt onder deze doelgroep. Promotiemateriaal voor onze sportactiviteiten worden dan ook geheel gedaan door  getalenteerde Haarlemse jongeren die hier oog voor hebben. Daarbij leren ze organiseren en tegelijkertijd zullen ze ook autochtonen en allochtonen die zij kennen aanspreken op de sportevenementen.


Allochtonen en autochtonen sporten zelden samen. Het is van enorm belang dat allochtonen en autochtonen dingen samen doen om naar elkaar toe te groeien. En juist sport kan daar de sleutel voor zijn. Dat we daar sterk voor staan, blijkt uit het feit dat wij bijvoorbeeld een uitnodiging voor een voetbaltoernooi naar allerlei verschillende organisaties, bedrijven, instanties en particulieren sturen, ongeacht afkomst.


Zoals boven omschreven, is voetbal datgene waar we ons aan het begin van het bestaan van Stichting Samen Haarlem op hebben gefocust, als het gaat om de sportactiviteiten van de stichting.


Hieronder de missie van SSH (Stichting Samen Haarlem) (zaal)voetbal, die in de volgende vijfdoelen wordt samengevat:


 

  • Beleven: 'passie en plezier'. Het aanbieden van een leuke en zinvolle sportieve activiteit voor jongeren uit de wijken van Haarlem.
  • Bewegen: 'gezond en wel'. Het verminderen van overgewicht en het bevorderen van een actieve leefstijl.
  • Binden en overbruggen: 'samen sterk'. Het bijbrengen van normen en waarden. Het verminderen van overlast, het bevorderen van interetnische contacten tussen jongeren, het betrekken van ouders en van tweedegeneratie familieleden.
  • Leren en ontwikkelen: 'het beste uit jezelf halen'. Het verminderen van schooluitval, het bevorderen van onderwijs- en arbeidsmarktkansen, het adviseren en ondersteunen van kwetsbare jongeren.
  • Presteren: 'kanjers en kampioenen'. Het ontwikkelen van sportieve vaardigheden en van sportieve talenten, het begeleiden naar sportverenigingen.

2014 - © Stichting Samen Haarlem

Ontmoeten, Verbinden & Meendoen