Start
Over ons
Doel
Imago
2011 Schoolfeest
't het oog op dialoog

Welkom

Een sociaal-economische achterstandssituatie is meer dan een gebrek aan geld. Een achterstandssituatie werkt als een magneet voor tal van andere problemen. Mensen met een sociaal-economische achterstand hebben meer gezondheidsproblemen. Zo'n achterstandssituatie is een bleekmiddel. Het haalt de kleur uit het leven. Mensen die op deze manier leven, nemen minder deel aan het maatschappelijke leven. Maatschappelijk isolement ligt op de loer. Kinderen/jongeren die in deze situatie opgroeien zijn veel minder vaak lid van sportclubs. Hoe meer mensen met een achterstandssituatie deelnemen aan de maatschappij, hoe meer hun leven kleur krijgt. Hoe meer kansen kinderen/jongeren die in deze vorm van achterstand opgroeien, krijgen, hoe kleiner de kans dat een sociaal-economische achterstandssituatie erfelijk wordt. Daarom wil Stichting Samen Haarlem haar steentje bijdragen om deze mensen te ondersteunen en te helpen om aan de maatschappij deel te nemen. Zo worden er sportactiviteiten georganiseerd om bepaalde gezondheidsproblemen te reduceren.


Tevens is het de bedoeling van Stichting Samen Haarlem om een steentje bij te dragen om de migranten generaties een positieve, opwaartse lijn te zien maken. Dit zal niet zomaar gaan gebeuren. Aller eerst moet er de wil zijn om iets te bereiken. Maar zeker net zo belangrijk is dat men ook in zijn en/of haar omgeving mensen nodig heeft die hem en/of haar ondersteunen. Stichting Samen Haarlem maakt zich daar hard voor. Inspireren, adviseren, helpen waar het kan!

  

2014 - © Stichting Samen Haarlem

Ontmoeten, Verbinden & Meendoen